Arbiter Nieruchomosci

ARBITER Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Michał Sztukowski z siedzibą w Oleśnicy od 2006r. świadczy dla Państwa usługi z zakresu wyceny nieruchomości

W ramach prowadzonej działalności na co dzień zajmujemy się:

 • wyceną wszystkich rodzajów nieruchomości oraz ich części składowych,
 • analizami stanu prawnego nieruchomości,
 • analizami lokalnego rynku nieruchomości w zakresie poziomu cen, popytu i podaży
 • pomiarami inwentaryzacyjnymi lokali i budynków oraz wykonywaniem rzutów do zaświadczeń o samodzielności lokali

Zakres usług

W ramach prowadzonej działalności na co dzień zajmujemy się:

 • wyceną wszystkich rodzajów nieruchomości oraz ich części składowych,
 • analizami stanu prawnego nieruchomości,
 • analizami lokalnego rynku nieruchomości w zakresie poziomu cen, popytu i podaży
 • pomiarami inwentaryzacyjnymi lokali i budynków oraz wykonywaniem rzutów do zaświadczeń o samodzielności lokali

W szczególności wykonujemy operaty szacunkowe dla celów:

 • zabezpieczeń kredytowych,
 • negocjacji cen kupna lub sprzedaży,
 • rozliczeń księgowych, w tym amortyzacji,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • naliczenia lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • określenia poniesionych nakładów na rozwój nieruchomości,
 • określania wartości służebności, w tym służebności przesyłu,
 • postępowań spadkowych,
 • postępowań podatkowych,
 • ubezpieczenia nieruchomości i ich części,
 • podziałów nieruchomości,
 • ustalenia wysokości odszkodowania przy wywłaszczaniu.

Obszar działania

Nasze usługi świadczymy  głównie na terenie :
– powiatu oleśnickiego,
– powiatu trzebnickiego,
– powiatu oławskiego,
– powiatu milickiego,
– części powiatu wrocławskiego.

Ustawiczny rozwój

Świadomi otaczających nas zmian ustawicznie podnosimy
nasze kompetencje dobierając tematykę szkoleń do Państwa potrzeb

Dla klienta

Co to jest wycena?

Wycena nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jest to proces, w którym dokonuje się określenia wartości rynkowej nieruchomości, określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości, ustalenia wartości katastralnej nieruchomości.
Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

Co to jest operat szacunkowy ?

Operat szacunkowy jest dokumentem stanowiącym wynik wyceny nieruchomości. Jest pisemną, autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne do sporządzenia wyceny?

W zależności od przedmiotu i celu wyceny przy procesie szacowanie pomocne mogą być takie dokumenty jak:

 • wyrys z mapy ewidencji gruntów,
 • wyrys z mapy zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • dokumentacja techniczna obiektu np. projekt budowlany, kosztorys budowlany,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • przydział lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej,
 • akt notarialny nabycia,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania / lub zgłoszenie.

Dokumenty te w razie potrzeby każdorazowo kompletujemy w imieniu klienta.

Ile trwa wycena?

W zależności od przedmiotu i celu wyceny czas realizacji jest bardzo zróżnicowany i może wynosić od kilku do kilkunastu dni roboczych.

Ile kosztuje wycena?

Wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego jest ustalane indywidualnie dla każdej wyceny i zależy głównie od czasochłonności zlecenia.

 

Napisz do nas

 

ul. Rynek 11/2 56-400 Oleśnica

NIP: 911-176-47-16 Regon: 020324661

arbiter@arbiternieruchomosci.pl

(71) 314 75 20

601 919 465

p

Kancelaria znajduje się w samym centrum Oleśnicy na rynku starego miasta. Wejście do kamienicy zlokalizowane jest naprzeciwko banku Santander. Kancelaria zlokalizowana jest na I piętrze lok. nr 2.